Unitats

 

CASTORS I LLÚDRIGUES  castors_p     

A Castors i Llúdrigues, el projecte educatiu de l'agrupament s'orienta cap a l'habituació. D'allò que es tracta és que descobreixin una manera de fer que té estil propi, i que no s'assembli a allò que fan a classe o amb els pares i germans.

Comprèn nens/es d'entre 6 i 7 anys.

Caps i quel·les: Julia Ginés, Gerard Rodrigo i Cèlia Daudé.

 

LLOPS I DAINES         llops_p

Els Llops i les Daines necessiten que el projecte educatiu de l'agrupament s'orienti cap a l'hàbit. Desenvolupar hàbits concrets a l'hora de fer les coses els permet seguir vivint amb comoditat en el món en miniatura que tenen construït al seu voltant.

Comprèn nens/es d'entre 8 i 9 anys.

Caps i quel·les: Leyre Durán, Maria Chico i Marc Webgrans.

 
       

TEIXONS I MOSTELES        teixons_p

A Teixons i Mosteles, els nens/es comencen a conèixer l'escoltisme i interioritzen valors del Cau com la importància de compartir i fer les coses ben fetes.

Comprèn nens/es d'entre 10 i 11 anys.

Caps i quel·les: Alexandra Ramos, Ferran Calaf, Xavi Jiménez i Gisela Juliachs.

 

RÀNGERS I NOIES GUIA  rangers_p

Els Ràngers i les Noies Guia necessiten que l'agrupament els proporcioni un marc d'identitat. Aprenen a parlar per resoldre els problemes, a ser valents i donar la cara quan toca, així com a identificar els aspectes de millora de la societat on viuen, per tal de buscar-ne possibles solucions.

Comprèn nois/es d'entre 12 i 13 anys.

Caps i quel·les Ràngers i Noies Guia Pocets: Carla Pablos, Laia Calaf i Biel López.

Caps i quel·les Ràngers Montperdut: Gorka Massagué, Olga Pardo i Elias Murillo

 

 
       

PIONERS I CARAVEL-LES      pioners_p

A Pioners i Caravel·les, l'orientació del projecte educatiu de l'agrupament se centra en la recerca de la identitat pròpia dins del marc escolta i guia del Cau.

Comprèn nois/es d'entre 14 i 15 anys.

Caps i quel·les Pioners i Caravel·les Elbrús: Sara Mengual, Gerard Guirao i Sara Escanez

Caps i quel·les Pioners i Caravel·les Kazbek: Gal·la Gras, Elena Müller i Mariona Sans

 

TRUC         truc_p

TRUC és la culminació del projecte educatiu que és el Cau. És el moment of agafen tot el pes de la unitat per a dur-la allà on vulguin, enfocant-la cap a descobrir el món que els envolta i incidir-hi tot fent servei.

Comprèn nois/es d'entre 16 i 17 anys.

Animador i animadora TRUC 1: Alexander Rodriguez i Mireia Sales

Animador i animadora TRUC 2: Jan Homar i Anna Medina