Equip

Equip d'Agrupament:

Dinamitza el funcionament intern de l’Agrupament i el representa exteriorment. Format pels caps d’agrupament, secretaris i tresorers.

Caps d'agrupament: Arnau Hernandez i Helena Casanovas.

Secretaria: Pau Sallent i Judith Wegbrans.

Tresoreria: Quim Abril i Elisa López.

  

Responsables Pedagògics:

Vetllen per la qualitat pedagògica de les activitats realitzaes a l'agrupament, proporcionant eines tant a consell com a les unitats.

Membres: Pau Bages, Marina Saladrigas i Meritxell Torrijos.

 

Equip de Manteniment i Neteja:

S’encarrega dels arranjaments del local i dinamitza la neteja.

Membres de l'equip: Roger Clemente, Marta Carreras, Jan Homar, Pau Sallent, Sara Escánez.

 

Equip de Material d'Acampada:

Té cura de tot el material d'acampada i d'intendència de l'Agrupament, així com de proporcionar-lo.

Membres de l'equip: Arnau Hernández, Pau Calero, Gorka Massagué i Elisa López.

 

Equip de Material fungible:

S'encarrega de proporcionar tot el material fungible per a la realització d'activitats.

Membres de l'equip: Irina Casanovas, Carla Pablos, Anna Capdevila i Núria López .

 

Equip de Fotografia i Web:

Vetlla per la bona consevació de l'arxiu fotogràfic i pel manteniment de la web i les xarxes socials de l'agrupament.

Membre de l'equip: Emma Iglésias, Laia Moras.

 

Equip de Famílies:

S'encarrega de vetllar per una bona comunicació entre l'equip de pares i mares i el consell de caps.

Membres de l'equip: Marta Carreras, Roger Clemente i Albert Martínez .

 

Equip de Butifarasound:

Planifica i organitza la realització del festival de música Buti+Farra+Sound.

Membres de l'equip: Helena Casanovas, Asier Garcia, Arnau Medina, Josep Sanchez, Marc Barrosso, Alejandro Marquina i Carles Zato. 

 

Equip de Mitosi:

Fa el seguiment i dóna corda al projecte de salt d’escala del Cau.

Membres de l’equip: Albert Martínez.

 

Equip de Comunicació:

S’encarrega de les xarxes socials i les relacions externes.

Membres de l'equip: Carlota Sans, Ona Coca i Anna Capdevila.

 

Equip de PEA:

Dinamitza la realització del Projecte Educatiu de l'Agrupament i en redacta les decisions preses pel consell.

Membres de l'equip: Núria López, Biel Beltran, Nils Beltran, Amaia Lozano i Blanca Murillo.

 

Càrrec d'Albergueria:

És el responsable de donar la benvinguda als CAUs que visiten el nostre Agrupament.

Membres del càrrec: Arnau Hernández.

Tel. de contacte: 616657337 (Arnau)